Bliver der brugt for lidt elektrolytblandinger mod diarré?
10. december 2020

Bliver der brugt for lidt elektrolytblandinger mod diarré?

Diarré og fordøjelsesproblemer er den hyppigste årsag til, at kalve dør. Opgørelser har vist, at 26 procent af kalve har diarré inden for de første tre måneder af kalvens liv.

af Per Theilgaard, PhD og produktchef i Vilofoss

Oral tildeling af elektrolytblandinger regnes for at være den bedste behandling til at genskabe væske- og pH-balancen hos kalve med diarré. Alligevel viser en nylig opgørelse fra USA, at flere kalve (23-65 %) fik tilbudt antibiotika end kalve, der fik tilbudt elektrolytblanding (3-17 %), når der var tegn på fordøjelsesforstyrrelser. Det er ikke blevet undersøgt, om det samme mønster gør sig gældende i Danmark.

Den konventionelle metode til tildeling af elektrolytblandinger indebærer, at man opblander elektrolytterne i vand tidsmæssigt forskudt i forhold til mælkefodringen, det vil sige, at tildeling af elektrolytvæske kræver en ekstra arbejdsgang. Årsagen til det lave forbrug af elektrolytblandinger skyldes muligvis, at landmændene finder metoden for arbejdstung og besværlig.

Mælkefodring og elektrolyttildeling i samme arbejdsgang
Mælkefodring og elektrolyttildeling kan dog foretages i en og samme arbejdsgang ved brug af Dialyt Express. Dette produkt er designet til at blive tildelt med et minimum af arbejdsindsats. Produktet er således i flydende form og kan tildeles direkte i mælk. Derefter skal det kun sikres, at kalven har adgang til rent vand.

Denne metode sikrer samtidig, at kalven fortsætter på mælk, hvilket er nødvendigt for, at dyret ikke kommer i yderligere energiunderskud – nedsættes mælkemængden, nedsættes også kalvens produktion som ko.

Når elektrolytblandingen tildeles sammen med mælk, vil osmaliteten af fodringen ændres. Osmalitet er koncentrationen af partikler per liter væske og er omkring 300 mOsm/l i komælk og i plasma. Værdien omkring 300 mOsm/l kaldes isoton. Blandes isoton-mælk med Dialyt Express, som også er isoton, opnås en hyperton væske. Når væsken bliver hyperton, hvilket hovedsageligt er drevet af dextroseindholdet i elektrolytblandingen, vil hastigheden, hvorved løben tømmes, blive lavere, og det vil tage længere tid for elektrolytterne at blive transporteret derhen, hvor de kan absorberes, og dermed også give en lidt langsommere optagelse og rehydrering. Men fordi kalven vil opnå et højere og vedvarende energioptag ved en hyperton væske, er denne metode at foretrække (figur 1). Særligt, da denne metode er den mindst arbejdskrævende.

Strong Ion Differences
Udover væske og energioptag er justering af metabolsk acidose den vigtigste egenskab ved elektrolyttildeling. Kalve kan have metabolsk acidose uden at være dehydreret, og det er den metabolske acidose, der giver kalven ubehag. Den metabolske acidose kan justeres ved at give kalvene en elektrolytblanding med høj ”Strong Ion Differences” – SiD. Det er en høj andel af natrium- og kaliumioner i forhold til kloridioner – den beregnes som forholdet mellem natrium, kalium og klorid: Sid = [Na] + [K] – [Cl] – og er den vigtigste komponent til vurdering af, hvor effektivt elektrolytblandingen modvirker metabolsk acidose, da der er en stærk sammenhæng mellem SiD og pH (figur 2).Figur 2: Sammenhæng mellem Strong Ion Differences (SiD) og metabolisk pH (Constable, 2005). Figur 1: Koncentrationen af glukose i plasma hos kalve efter tildeling af hyperton og isoton væske (Nouri & Constable, 2006)

På figuren kan man se den stærke sammenhæng mellem SiD i plasma og pH. Formålet med Dialyt er at skubbe ligevægten til højre, hvilket vil øge den metabolske pH.   

Kalve skal altid have adgang til rent vand
Det er vigtigt, at kalvene tildeles rent vand efter mælke/Dialyt Express-fodringen – kalve skal altid have adgang til rent vand.

Tilfredse landmænd
Brugerundersøgelser af Dialyt Express viser entydigt, at landmænd vurderer produktet som nemmere og lettere at håndtere i praksis i forhold til pulverprodukter.

Dialyt Express er:

  • Klar til brug
  • Kan opblandes i mælk
  • Designet til samtidig udfodring af mælk og elektrolytter.

Det vil alt sammen motivere til en tidligere indsats blandt kalve med tarmforstyrrelser.

 

 Dialyt Express
- flydende

Dialyt
- pulver
Dialyt Bio
- pulver

 Kan bruges direkte i mælk

 Stabiliserer syre/basebalancen  x x x
 Høj SiD x x x
Stabiliserer mineral- og væskebalancen x x x
Acetat- og propionat-buffer x
Natriumbicarbonat-buffer x

x

Buffer man metaboliseres  x
Kan bruges til økologi x

Per Theilgaard
Fagchef, Kvæg