23. november 2017

Får dine får og lam vitaminer og mineraler nok?

Generelt er mineraler de byggesten, som understøtter produktionen af mælk og kød hos får og lam.  Vitaminerne er de hjælpestoffer, der får tingene til at fungere.

Både tilvækst, mælkeproduktion og god frugtbarhed stiller store krav til en god og stabil mineral- og vitaminforsyning året rundt.

 

I efterårs- og vinterperioden bør der tildeles fedtopløselige vitaminer, som A-, D- og E-vitaminer, da foderet ikke længere giver den nødvendige forsyning af disse.

I løbet af sommeren med god afgræsning bør der derimod fokuseres mere på makro- og mikromineraler.

 

Typisk bør der ses på selen, kobber og kobolt. Læs "Guide: Mineraler og vitaminer til får og lam "

 

Selen og E-vitamin er dyrets antioxidanter, og de bruges til at opretholde et godt immunforsvar og til sikring af flere andre funktioner.

Kobolt er et stort diskussionsemne, men får og lam har brug for kobolt, idet det indgår i dannelsen af  diverse B-vitaminer, som dyrene selv skal danne via en velfungerende vom.

Kobber er i dag også et stort diskussionsemne til får og lam. Græssende dyr på naturarealer og ”Natur-racerne” har ofte et behov for en mindre tildeling af kobber.

Dog har kobber stadig en vis form for giftighed, der starter ved 8 mg/dyr/dag ved stærkt voksende lam.

 

Generelt kan forsyningen til får og lam sikres via en MineralRocker (væltepeterprincippet) eller BasisFeederen, hvor der udfodres ad libitum, og dyrene vil styre deres eget behov ud fra de arealer og afgræsninger, de går på. Salt er det, de oftest går efter.

 

Noget nyt er understøtning af ”flaskelammet” og trillingelammene med mælkeerstatning. De fleste får har kun mælk til 2 lam, når de skal have den bedste tilvækst. Det tredje lam eller flaskelammet halter ofte bagefter i tilvækst og opnår ikke en tilfredsstillende slagtevægt, når sommeren er ovre.

Hvis man tager disse lam fra og ”mælkefodrer” dem helt fra starten, er de godt i gang og kan klare sig ligesom de andre. Den billigste tilvækst fås i starten af lammets tilværelse, og deres vækstkurve må aldrig stå stille.