Foder der booster faring
2. april 2019

Foder der booster faring

Perioden omkring faring

Med FarrowPulse fra Vilofoss udnytter man elektrolytbalancen i foderet til søer. Resultatet er, at faringen bliver nemmere, og at diegivningsperioden kommer bedre fra start.

”Effektive” søer i faringsperioden er lig med mindre travlhed for landmanden. Det er det, Vilofoss bidrager til – i form af FarrowPulse. “Målet er at hjælpe søerne hurtigere gennem overgangsfasen fra ‘drægtig’ til ‘diegivende’ og på den måde tage hånd om en række problemstillinger, der kan optræde i løbet af faring. Det kan for eksempel være, faringslængde, huld, antal dødfødte, og hvornår mælken lægges ned,” siger Pierre-Stéphane Revy, Head of R&D and Formulation hos Vilofoss Frankrig. Det er årsagen til, at Vilofoss besluttede at skabe et supplement til søernes foder, der er i stand til at sænke især elektrolytbalancen (EB) (Na+ + K+ –Cl-), både før og efter faring. Pierre-Stéphane Revy fortsætter: “Når man sænker elektrolytbalancen, mobiliseres kalken i knoglerne, og det optimerer sammentrækningerne i livmoderen“. Generelt opnås denne alment kendte reaktion ved at ændre fodersammensætningen inden faring. FarrowPulse er med til at forstærke dette.

Det gøres ved at tilsætte kalciumklorid i foderet. “I en artikel (1), der blev udgivet for nylig, blev det påvist, at kalciumklorid kan forkorte faringslængden væsentligt og reducere antallet af dødfødte grise,” tilføjer Pierre-Stéphane Revy. Vilofoss har valgt at give produktet smagen af varm mælk for at gøre den salte smag af kalciumklorid mere appetitlig. Det, der gør FarrowPulse til noget særligt, er også indholdet af fosfor – fosfor forstærker effekten af kalciumklorid. “Forsøg, der blev gennemført ved Schothorst Research Centre (Holland i 2014), viste, at faringslængden blev forkortet, når elektrolytbalancen blev sænket. Da der blev tilsat fosfor, blev perioden endnu kortere,“ siger Pierre-Stéphane Revy.

 

Halvering af dødsfødte

Pierre-Stéphane Revy fortsætter med at sige: “Derefter afprøvede vi FarrowPulse i seks svinebesætninger i Frankrig. I gennemsnit blev antallet af dødfødte halveret. Derudover var de levendefødte af en pæn størrelse, og de fortsatte med at vokse sig, indtil fravænning. Landmændene bemærkede også, at søerne havde en bedre adfærd før og efter faring. En særlig fordel ved produktet er, at det gør soens urin syreholdig, begrænser udviklingen af patogene bakterier og på den måde forbedrer velfærden blandt søer og smågrise. Et eksempel er fra en gård med 800 søer i Frankrig, hvor smågrisenes vægt ved fravænning gik op fra 6 til 6,5 kg, da de var tre uger gamle. Det viser, at diegivningen kommer bedre fra start, når man bruger FarrowPulse.”

Ifølge Rose-Marie Allain bliver faringen nemmere med dette foder, og samtidig forbedres landmandens arbejdsbetingelser (læs hele hendes udtalelse længere nede).

FAKTA

  • Et tilskudsfoder i pulverform eller som piller til boostning af faringen
  • Gives til soen syv dage før og tre dage efter faring
  • Anvendelse: som topdressing eller blandet med før-faringsfoder, 100 g per so/dag
  • Pakning: 25 kg sække
  • Producent: Vilofoss
  • Marketing: Vilofoss og kundeleverandører
  • Kortere faringslængde
  • Færre dødfødte
  • Mindre indgriben under faring

 

Bedre arbejdsbetingelser

af Rose-Marie Allain, ansat ved SCEA, la Ville Péan in Hénanbihen, Frankrig (22), 800 søer.

“Vi begyndte at bruge FarrowPulse i februar 2017. Vi fordeler det manuelt, så vi kan styre, hvor meget søerne får. Det har en god smag, så det er ikke svært at få dem til at spise det. De kan faktisk lide det så meget, at vi giver dem det sammen med foderet for at undgå, at de er nødt til at rejse sig. På vores gård bruger vi 15 minutter hver dag på at give det til 42 søer i farestien. Den måde, stalden er indrettet på, gør det en smule akavet, i og med søerne står bagvendt, men vi drager fordel af det i det lange løb, fordi vi ikke skal se til dem nær så tit. Faringen foregår helt sikkert under gode betingelser. Søerne går til slutningen af deres drægtighed, og de har mere energi under faring. Vi forstyrrer dem mindre, og faringen foregår, som den skal. Af den årsag bruger vi mindre oxytocin. Derudover æder søerne godt, og der er ikke opstået nogen infektioner, hvilket gør os i stand til at forberede dem godt til den næste produktionscyklus. Smågrisene er helt utroligt livlige. Dog har FarrowPulse ikke kunnet reducere antallet af dødfødte smågrise, for det var allerede på et lavt niveau (i gennemsnit cirka 0,7 dødfødt gris per kuld). Og hvad angår ulemper, er der tale om et flygtigt produkt, så fremover vil vi bruge det i den nye pilleform.”

(1) Elrod et al. 2015.

Pierre Stéphane Revy, Head of R&D and Formulation, Vilofoss.