3. juli 2017

FreshFoss

Udskyder opvarmningen i foderrationen og beskytter imod tab af tør- og næringsstoffer

 fresh foss 

Varmen reducerer energien i foderrationen

Studier fra USA viser, at op til 6 % af værdien af foderet "fordamper" i løbet af 12 timer. Varmedannelsen stammer fra forgæring af foderet. Det går først og fremmest ud over tørstofprocenten, men også kulhydrater og proteinindholdet i foderet bliver reduceret.

Hvorfor udvikler fuldfoder varme?

 • Mug og gær har gode vækstvilkår ved
  • Tilgængelighed af sukker og hurtigt omsættelige kulhydrater
  • Iltrigt miljø
  • Høj fugtighed
  • Høj varme
 • Når ensilagen udtages af siloen og blandes med andre foderemner
  • Ensilage flyttes fra iltfattigt til iltrigt miljø
  • Blandes med energirige kulhydrater
  • Gær og mug afbrænder kulhydrater og udvikler varme
  • Vandtilsætning øger fugtigheden

Tørsyreproduktet, FreshFoss, reducerer opvarmningen af TMR (Total Mixed Ration) og øger kvaliteten af foderrationen.

FreshFoss består af en speciel kombination af salte fra organiske syrer, som reducerer væksten af uønskede bakterier og mug. På den måde er produktet med til at udskyde opvarmningsprocessen i foderrationen og beskytter dermed imod tab af tør- og næringsstoffer.  

Produktets egenskaber:

 • Reducerer opvarmning af TMR efter udfodring
 • Især vigtigt når der tilsættes vand til rationen og i varme perioder
 • Særligt oplagt at bruge til dyregrupper, der ikke udfodres dagligt
 • Benyttes i majs- og græsensilagebaserede rationer, og især når der benyttes våde biprodukter
 • Er ikke korrosiv - så det slider ikke på mixervognen
 • Er ikke toksisk og fuldstændig biologisk nedbrydelig
 • Kræver ikke HACCP
 • Er ikke godkendt til økologisk jordbrugsproduktion, men der findes en økologisk variant: FreshFoss Green.
 • Varmedannelse stammer fra forgæring af foderet. Varmen reducerer energien i foderrationen
 • Det er ikke usædvanligt, at foder som starter med at udvikle varme, indeholder mykotoksiner. Ved at behandle TMR med FreshFoss opretholdes en høj kvalitet og smagbarhed af foderet

 

Anvendelse

 • Dosering: 1-3 kg FreshFoss pr. ton fuldfoder
 • Behov varierer efter temperatur, fugtighed og kvalitet af foder
 • Start med 1 kg FreshFoss pr. ton fuldfoder. Øg tildelingen ved særligt høje temperaturer og/eller ringere kvalitet af ensilage.