6. maj 2019

FreshFoss forbedrer TMR’s aerobe stabilitet

SEGES har undersøgt en række produkter, som forbedrer TMR’s aerobe stabilitet.

Resultatet var, at FreshFoss TMR fra Vilofoss er langt det bedste produkt – sammenlignet med propionsyre, natriumbenzoat og Salvana TMR. Denne artikel beskriver hovedkonklusionerne fra testen.

I testen var foderrationen sammensat af majsensilage (46,1 %), rapskage og -skrå (25,7 %), græsensilage (18,4 %), ludkorn (8,5 %), mineraler og salte (1,3 %). Rationen blev tilsat 9 l vand/dyr.

 

Effekt kan vurderes med hånden

Restfoderets kvalitet blev vurderet ved hjælp af en simpel ”føle-test”, som afslørede forskelle mellem behandlingerne. Fuldfoder behandlet med propionsyre og natriumbenzoat viste sig at være varmt alle tre dage. Fuldfoder behandlet med Salvana var varmt to ud af tre dage og koldt én af de tre dage. Fuldfoder behandlet med FreshFoss var koldt alle tre dage, hvor testen blev gennemført.

Behandlingsdag

Propionsyre

Natriumbenzoat

FreshFoss

Salvana TMR

25. juli, 2018

Let varmedannelse

Let varmedannelse

Ingen varmedannelse

Let varmedannelse

27. juli, 2018

Let varmedannelse

Let varmedannelse

Ingen varmedannelse

Let varmedannelse

1. august, 2018

Let varmedannelse

Let varmedannelse

Ingen varmedannelse

Ingen varmedannelse

 

  

 

Tabel 1. Vurdering af fuldfoder dagen efter fodring (ca. 18-20 timer efter fodring)

 

Muligt at gøre ensilage og TMR mere varmestabilt

FreshFoss var det eneste produkt, der væsentligt forbedrede TMR’s aerobe stabilitet (tabel 1). Majsensilage var kun halvt så stabilt (9 timer) som mellem-mix (19 timer). En kombination af fodermajs og mellem-mix gav en stabilitet på det samme niveau som for majsensilage (8 timer). En lignende aerob stabilitet (11-14 timer) blev opnået, da TMR blev behandlet med propionsyre og natriumbenzoat. Det var kun FreshFoss, der førte til en væsentlig (p < 0,05) forbedring sammenlignet med kontrolgruppen og alle andre tilsætningsstoffer.

Aerobic stability graph 

Vækst i aerobe bakterier og gær

FreshFoss var det eneste produkt, der havde en effekt på den aerobe stabilitet. Takket være FreshFoss blev væksten af kim og gær numerisk lavere sammenlignet med kontrolfoderet og de øvrige behandlinger.


Aerobe kim

(log10 CFU/g)

Gær

(log10 CFU/g)

Skimmel

(log10 CFU/g)

Majsensilage

6,5 ± 0,2

3,9 ± 1,2

3,0 ± 0,3

Majsensilage – 48 t, 20 °C

7,9 ± 0,4

8,0 ± 0,1

-

Mellem-mix

6,5 ± 0,3

5,4 ± 0,4

2,7 ± 0,2

Mellem-mix – 48 t

> 8,4

7,6 ± 0,2

-

TMR

6,5 ± 0,3

5,0 ± 0,9

3,1 ± 0,2

TMR – 48 t, 20 °C

> 8,4

8,1 ± 0,1

-

TMR – propionsyre (3 l) – 48 t, 20 °C

8,0 ± 0,4

7,5 ± 0,3

2,3

TMR – natriumbenzoat (1 kg) – 48 t, 20 °C

8,4 ± 0,1

7,8 ± 0,2

2,2 ± 0,2

TMR – Salvana TMR (1 kg) – 48 t, 20 °C

8,0 ± 0,4

7,7 ± 0,4

2,0

TMR – FreshFoss (1 kg) – 48 t, 20 °C

7,4 ± 0,2

7,1 ± 0,3

2,3 ± 0,3

 

Konklusioner på afprøvningen

  • FreshFoss (1 kg/t) havde den største effekt – sammenlignet med propionsyre (3 l/t), natriumbenzoat (1 kg/t) og Salvana TMR (1 kg/t).
  • Landmænd bør overveje tørsyreprodukter når de konstaterer, der er et behov for forebyggelse af aerob forringelse af TMR.
  • FreshFoss er brugervenligt, kræver ikke HACCP og er overlegen med hensyn til biologisk effekt.
  • Vurdering af temperatur i restfoderet med hånden er en effektiv metode til at fastslå eventuel opvarmning af fuldfoder.

 

Kilder:

N. B. Kristensen. Stabilisering af fuldfoder. https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/foder/tilsaetningsstoffer/sider/Hi-19-5087-Effects_of_additives_to_imp_aerobic_stability_of_TMR.aspx