5. september 2017

Hvorfor skal din Landmix optimeres og reoptimeres?

Ved at få din foderblanding optimeret er du altid sikker på, at du får nyeste viden om optimal værditilvækst hos dine grise.

Specielt for i år

I de sidste år er der justeret en del på aminosyrerne til især søer, og der er kommet fokus på fibre. I år skal blandingerne tilpasses de nye miljøreguleringer, hvor der udover fokus på kvælstof også bliver øget fokus på fosfor. Derfor skal det overvejes, om indholdet af fytase skal øges for derved at mindske brugen af fosfor.

Derudover er der kommet nye anbefalinger til forholdet mellem fosfor og calcium. Calcium kan hæmme optagelsen af fosfor. Da fosfor er vigtigt for dyret, helt ned på celledelingsniveau, skal indholdet af calcium i fuldfoderet derfor ofte sænkes.

 

 Hvorfor er det vigtigt at optimere dine mineralblandinger generelt:

 • Nye kornværdier
  • ­Behov for mere/mindre aminosyrer?
 • Få mulighed for andre prisbesparende alternativer/råvarer
 • Mindre/større fravænningsgrise
  • ­Flere grise/årsso sætter højere krav til et godt fravænningsfoder – får dine fravænningsgrise den bedste start?
 • Altid genetisk fremgang – store krav til søernes ydelse ved bl.a. flere levendefødte grise og højere krav til mælkeydelse
 • Ny viden
 • Miljøregler, f.eks. fosfor
 • Calciumnormer
 • Fytasedosering

Dine blandinger bør altid tilpasses indholdet af protein i kornet. Sørg for at have en proteinanalyse af dit korn (Landmixkonsulenten hjælper gerne med at få lavet en Nit-analyse hos en DLG-afdeling). Således får vi i fællesskab skabt den bedste og billigste blanding til dig.

Vitfoss Landmixkonsulenter er eksperter i at sammensætte økonomisk optimale blandinger ud fra dine forhold i besætningen – det være sig sundhedsstatus, management, fysiske rammer osv.

Vitfoss sikrer, at du altid har adgang til de nyeste og bedste råvarer, og Landmixkonsulenterne bruger, i samarbejde med dig, det optimale indhold i dine blandinger, så at dine grise yder og vækster bedst muligt.

Vi sikrer dig den nyeste viden fra egne afprøvningsstalde i ind- og udland og en stærk faglig afdeling, der både udvikler nye råvarer og videreuddanner Landmixkonsulenterne.
Derfor er vi også stolte af vores nye VF Koncept, der er skabt på baggrund af viden fra egne forsøgsstalde og i samarbejde med vores udenlandske kollegaer.