23. januar 2019

Nye regler for halekupering af grise

Hvis du halekuperer dine grise, så skal du være opmærksom på, at der er sket en skærpelse af eksisterende lovkrav til dokumentation af halebid.

Denne skærpelse betyder at:

 

 • der fra 1. januar 2019 skriftligt skal dokumenteres forekomst af halebid
 • der fra den 1. april 2019 skal foretages en risikovurdering i besætningen, og på baggrund af denne skal der udarbejdes en handlingsplan
 • der fra 1. juli 2019 skal indhentes dokumentation fra aftager eller mellemhandler ved salg af smågrise, hvis aftageren ikke kan håndtere grise med hele haler

 

Dokumentationen af halebid kan ske på én af følgende måder:

 

 • Tag fotos med datovisning, som angiver antal grise med halebid samt hvor alvorlige biddene er og send dem til staldmailen sammen med en tekst omkring omfanget
 • Medicinregistrering af behandlede grise med halebid fungerer også som dokumentation
 • Noter antal grise med halebid i et registreringsskema med angivelse af dato og angivelse af, hvor alvorlige biddene er

 

Til brug for risikovurdering i besætningen skal staldene gennemgås for kendte risikofaktorer, som har betydning for udbrud af halebid

 

Kendte risikofaktorer, som har betydning for halebid:

 • Vand
 • Foder
 • Rode- og beskæftigelsesmateriale
 • Staldklima
 • Sundhed
 • Management

Seges Svineproduktion har lavet tjeklister til hvert af disse punkter; tjeklisten kan bruges til at foretage risikovurderingen i besætningen.

Hvis der svares ja til ét eller flere af spørgsmålene på de seks tjeklister, skal der laves en handlingsplan for besætningen.

Hvis der derimod svares nej til alle spørgsmål i de seks tjeklister, og der ikke er dokumenterede halebid, så skal der stille og roligt begyndes på at undlade at halekupere grisene. Start med at kupere et mindre antal som f.eks. et par kuld og se, om der opstår halebid hos de ikke-halekuperede grise. Hvis der ikke opstår halebid, så udvides antallet af ikke-halekuperede grise.

Besætningens risikovurdering opdateres ved ændringer i forholdene samt herudover mindst én gang årligt.   

Hvis der opstår akut kannibalisme, kan der gøres brug af vores specialprodukt Kani-stop, som har en beroligende effekt på grisene.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte den lokale Landmixkonsulent, som er behjælpelig med at finde den bedste og mest optimale løsning.