Nyt korn i siloerne inden længe
22. juni 2021

Planlæg din indsats for bevarelse af den gode kornkvalitet allerede nu

I dyrkningssæsonen gør alle en indsats for at skabe den bedste kvalitet af korn. Der behandles mod ukrudt og plantebeskyttes mod svampesygdomme. Resultatet af anstrengelserne er forhåbentlig en både mængde- og kvalitetsmæssigt god høst.

Derfor er det ekstra ærgerligt, at sætter sine anstrengelser over styr, hvis ikke man er kommet helt i mål, og har fået tømt og klargjort siloerne inden den nye høst skal i hus.

 

Planlæg derfor allerede nu, hvordan du bliver klar til at modtage den kommende avl under optimale forhold.

  • Planlæg hvorledes siloerne kan tømmes helt. Overvej om evt. gammelt korn kan komme ud af siloen, og ikke blive liggende i bunden.

  • Ved amerikanersiloer vær OBS på, at der ikke ligger korn under selve tørrekanalerne. I så fald skal de pilles op og rengøres derunder.

  • Tjek for evt. skadedyr i siloen og det gamle korn, og sørg for at få behandlet mod det, hvis de forekommer. Handlingsplan mod skadedyr

 

Gammelt korn nederst i siloen indeholder ofte flest urenheder, som har arbejdet sig ned gennem kornet under omrøring og udtagning.

En ”bund” af gammel urenset korn i siloen bidrager både til en dyrere eller dårligere beluftning/tørring, af det nye korn der kommer i siloen. Desuden indeholder gammel urenset korn ofte mange urenheder, støv og skaldele som ofte er komprimeret med lagersvampe. Derfor er det igen vigtigt at få siloen tømt og renset, da lagersvampene fra det gamle korn ellers spredes til det nye korn.

Husk at kornet er den største råvare i færdigfoderet, og fortjener den største opmærksomhed. Korn inficeret med lagersvampe koster på produktiviteten. Det er langt billigere at forebygge, end at skulle fortage en dyr indsats med tilsætning af større mængde af toksinbindere end nødvendigt - samtidig med at man allerede har konstateret at det har kostet på produktiviteten.

 

Rigtig god vækstsæson og høst når den kommer.