1. februar 2021

Protispar - alternativ og effektiv

ProtiSpar reducerer den bakterielle proteinnedbrydning i vommen og mængden af aminosyrer til tarmen øges. Det giver muligheden for at spare på proteintildelingen, svarende til 0,5 kg sojaskrå pr. ko pr. dag uden ydelsesnedgang.

ProtiSpar er derfor naturligt nok et meget interessant tilsætningsstof – både i økologisk og non-GM-fodringen, men også i forhold til branchemålet om at reducere råproteintildelingen til under 17 % for den danske kvægsektor.

ProtiSpar er en patenteret kombination af essentielle olier, der er nøje udvalgt på deres synergieffekt på netop proteineffektivitet. ProtiSpar er virksom i vommen, hvor de ammonium-hyperproducerende bakterier, såkaldte HAP-bakterier stækkes. Herved mindskes nedbrydningen af aminosyrer til nitrat i vommen med op til 25 %. Det betyder, udover et markant lavere indhold af ammoniak i vommen, at vommens pH-niveau kan holdes højere, hvilket er bedre for vommens gode mikroorganismer. Herved udnyttes den tilførte råprotein bedre til dannelse af mere AAT, og udskillelsen af urea i både mælk og urin reduceres. Populært sagt, kan man sige, at aminosyrerne får den ønskede funktion som AAT i tarmen i stedet for at blive omsat direkte i vommen af bakterierne. Udover en øget mængde aminosyre til tarmen, betyder det også, at mængden af ammonium til leveren mindskes ligesom udledningen af ammoniak til miljøet reduceres.

ProtiSpar er et produkt med over 10 år på det tyske og hollandske marked for foderadditiver, og er derfor et både velafprøvet og -dokumenteret produkt.

I figur 1 og 2 ses resultaterne fra en besætningsafprøvning udført i Holland i 2012, på ni besætninger, hvor ProtiSpar er tilsat i en periode på fire til seks uger, med kontrolperioder før og efter på hver tre til fem uger.

Foderrationerne var for de seks første besætninger bestående af en grovfoderfordeling på ca. 60 % græs og 40 % majs. For besætning 8 var fordelingen på 40% græs og 60% majs og for besætning 9 var fordelingen 50% græs og 50 % majs.

I alle besætninger, blev andelen af tilskudsprotein i form af forskellige soja/raps-blandinger reduceret med et kvart til et halvt kilo i rationerne og i stedet blev 20 g ProtiSpar tilsat.


Figur 1: Kg mælk ved tilsætning af ProtiSpar med kontrol periode før og efter tilsætning.
Besætningsafprøvning af ProtiSpar Car Dronten University, 2012


Figur 2: Kg mælkefedt+ protein ved tilsætning af ProtiSpar med kontrol periode før og efter tilsætning.
Besætningsafprøvning af ProtiSpar Car Dronten University, 2012

Som det ses af figur 1 og 2, var mælkeydelsen i gennemsnit for alle besætninger højere i perioden med ProtiSpar tilsat, og kun besætning 5b oplevede et lille ydelsesfald.

Sammenlignes disse resultater så med foderomkostningen, så er fortjenesten, ved tilsætningen af ProtiSpar, i gennemsnit 0,32 euro svarende til ca. 2,38 kr. pr. ko pr. dag, som det ses af figur 3 herunder.

 


Figur 3:  Indkomst minus foderomkostning ved tilsætning af ProtiSpar.
Besætningsafprøvning af ProtiSpar, Car Dronten University, 2012

For alle besætninger, var det således et positivt regnestykke, også for besætning 5b, til trods for det lille ydelsesfald, de faktisk oplevede her.

ProtiSpar kan altså forbedre økonomien ved at øge proteinudnyttelsen. Samtidig er det energibesparende for koen at skulle omdanne mindre ammonium i leveren til urea, hvilket ikke kun øger fodereffektiviteten men også reducerer fordampningen af ammoniak fra urin i stalden, til fordel for miljøet.

ProtiSpar tilsættes med 20 g pr. ko pr. dag. Det er muligt både at tilsætte i mineralblandingen eller i kraftfoderet. Herved kan der spares på proteintildelingen i hvad der svarer til 0,5 kg sojaskrå.

ProtiSpar kan anvendes i både den konventionelle og økologiske produktion, og er dermed også godkendt til non-GM-produktion.