25. marts 2021

Store fordele i at anvende HooFoss hos kvierne

Bekæmpelse af digital dermatitis (DD) bør altid starte hos kvierne. Det er her man kan modvirke en kraftigt øget risiko for DD hos den voksne ko. Undersøgelser viser, at risikoen for at en ko udvikler DD er 3-5 gange større, hvis den har haft sygdommen som kvie. Samtidigt går det ud over mælkeproduktionen, hvor koen i første laktation producerer op mod 335 kg mindre mælk. Flere studier viste netop dette, at kvier, som var angrebet af DD havde signifikant lavere ydelse, langt større risiko for DD og faktisk også en nedsat drægtighedsprocent og holdbarhed som ko.

Af Jan van Wyhe-Storgaard, biokemiker, Vilofoss

Beskyt kvierne mod det skadelige klovmiljø og høje smittetryk

Beskyttelse mod det skadelige klovmiljø med store mængder fugt, ammoniak og andre skadelige stoffer for huden, er meget afgørende for at undgå udviklingen af DD hos kvierne. Samtidigt er det vigtigt at bryde smittekæden mellem kvierne ved simpelthen at undgå kvier med DD sår, som kan smitte andre kvier. Det er her, HooFoss specielt kommer til sin ret. De vigtigste effekter af produktet er nemlig at beskytte et DD sår mod det skadelige klovmiljø, give koens immunforsvar mulighed for at hele huden og beskytte huden mod nye angreb. Det efterfølgende lavere niveau af DD blandt kvierne, reducerer samtidigt smittetrykket og leder til et yderligere fald i niveauet af DD. Herved starter der en cyklus, som er selvforstærkende og får ekstra drivkraft af den beskyttende effekt af HooFoss, og typisk vil man kunne opnå et meget lavt niveau af DD blandt sine kvier ved regelmæssig brug af HooFoss.

HooFoss virker også ved kvier

Fig. 1 - 1300 kg HooFoss rækker langtHooFoss har igennem de sidste 18 måneder siden lanceringen, opbygget en solid dokumentation for sin afgørende rolle i forhold til at beskytte køer mod klovlidelser som digital dermatitis. Modsat alle andre midler mod klovlidelser er HooFoss ikke et desinficerende middel eller lægemiddel, som har til opgave at slå bakterier ihjel. I stedet fokuseres der på at modvirke nedbrydningen af huden i klovområdet, som skabes af de sundhedsskadelige og ætsende affaldsstoffer fra klovmiljøet. Denne virkningsmåde gør det muligt at nå meget langt ned i niveauet af DD, hvis produktet anvendes korrekt.

Hvordan anvendes HooFoss bedst ved kvier

Når HooFoss tages i brug hos både køer og kvier er det helt afgørende, at produktet anvendes korrekt, så der sikres en tilstrækkelig kontakt primært med hudområdet bag på kloven og i klovspalten. For at opretholde en konstant beskyttelse af huden er det samtidigt også vigtigt at anvende HooFoss to gange ugentligt, specielt i opstartsfasen, som typisk løber over tre måneder. Efterfølgende vil det hos nogle kvier med lav miljøbelastning fra staldgulvet være muligt at reducere til en ugentlig anvendelse. Hvis den ene gang ikke er nok, vil man typisk indenfor nogle uger se at niveauet af DD stiger igen. Her vil man så skulle gå tilbage til to gange ugentligt.

Man vil typisk skulle anvende en tryksprøjte/rygsprøjte til at påføre HooFoss. Dette gøres mens kvierne er i fangegitter eller ved at gå forsigtigt rundt mellem kvierne og påføre produktet. Her er det helt afgørende at man finder en sprøjte med en lang lanse og et knæk ved dysen. Herved kan man stå i sikker afstand fra kvierne, mens man lægger enden af lansen på gulvet med dysen pegene opad og nærmest ind i klovspalten. Herefter skylles der godt igennem i klovspalten og dysen trækkes ud og føres op over det digitale område, som også gennemvædes godt. Se figur 2 og 3.

Det er også muligt at anvende HooFoss i klovbad, ved at opsætte dette et sted, hvor man kan lede kvierne igennem. Her anvendes 40-50 liter HooFoss som blandes med 10-20 liter vand i et klovbad på ca. 2 meters længde og under 90 cm bred. Det vil give en dybde på ca. 5 cm, hvilket er nok til at få kontakt mellem HooFoss og problemområderne ved kloven.

Figur 2: Dysen skal nærmest helt ind i klovspalten, hvor der skylles godt igennem.
Foto: ko i karrusel

 

Figur 3: Dysen trækkes ud af klovspalten og der skylles godt igennem i det digitale område.
Foto: ko i karrusel