30. marts 2020

Test af X-Zelit i Ungarn

En stor besætning i Ungarn har gennemført en afprøvning af X-Zelit.
I forsøget indgik 48 køer på X-Zelit-holdet og 80 køer på kontrolholdet. Der blev udtaget blodprøver ved indgang til close-up-gruppen (ca. 14 dage før kælvning), ved kælvning, på dag 3 og på dag 5 efter kælvning. Blodprøverne blev analyseret for kalcium, fosfor og magnesium. Forsøget viste, at X-Zelit-holdet havde et højere kalciumniveau omkring kælvning, holdet undgik subklinisk hypokalcæmi. Blodprøverne viste også lavere fosforniveauer, hvilket er helt i overensstemmelse med tidligere forsøg. Lave fosforværdier er vigtige for at få en god effekt af X-Zelit og er samtidig en indikation af, at køerne har ædt den planlagte mængde X-Zelit.
Antallet af sygdomme i tidlig laktation blev sammenlignet. Der blev observeret en signifikant mindre frekvens af klinisk mastitis. Frekvensen på X-Zelit-holdet blev reduceret til 25 procent af kontrolholdet. Der blev også observeret en ikke-signifikant lavere forekomst af halten og børbetændelse.
Mælkeydelsen ved den første mælkekontrol efter kælvning blev sammenlignet. Den lå på 30.6 EKM for X-Zelit-holdet og 29.4 EKM for kontrolholdet.


Det blev konkluderet, at X-Zelit reducerede særligt børbetændelse og mastitis, ligesom mælkeydelsen var 1,2 kg højere på X-Zelit-holdet ift. kontrol.

Du kan læse hele rapporten her:

https://mcusercontent.com/cd24f231b8d0049cdc35932e8/files/3d2f03b6-1bb9-40be-b5fa-5e87cfd5068a/J%C3%A1szap%C3%A1ti_2000_Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi_Kft.pdf

Per Theilgaard
Produktchef