13. april 2020

VF-koncept skaber positive resultater for OI Landbrug

OI Landbrug havde i foråret 2019 udfordringer med uens grise og manglende tilvækst hos besætningen. I samarbejde med DLG og Vilofoss er koden nu knækket, hvilket har resulteret i større ædelyst hos smågrisene.

Uens grise, et større frafald end tidligere og manglende tilvækst var de problemstillinger, der skulle tages hånd om hos OI Landbrug tilbage i midten af 2019. Derfor kontaktede Olav Jacobsen, ejer af OI Landbrug, sin rådgivere hos DLG og Vilofoss for at finde frem til kuren på problemet, der nu er blevet løst.

 

VF-konceptet ændrede ædelysten

Efter et besøg i staldene besluttede OI Landbrug i samarbejde med sin rådgivere at indføre VF-mix for at højne foderoptaget og tilvæksten blandt smågrisene på de to ejendomme, som Olav Jacobsen driver.

Efter kort tid oplevede Olav Jacobsen at smågrisene havde en meget større appetit end tidligere, hvilket gav udslag i en positiv tilvækst blandt smågrisene.

”Det var tydeligt, at grisene fik en større ædelyst, efter vi begyndte at bruge VF-mix. Førhen kunne de godt dufte til og lege med foderet, uden at de fik spist, men det har ændret sig nu”, siger Olav Jacobsen, som har drevet OI Landbrug siden 2013.

 

Et værdiskabende samarbejde

Siden VF-mix blev en fast del af kosten til smågrisene, har Olav Jacobsen løbende justeret til i samarbejde med sine to rådgivere fra DLG og Vilofoss, hvor han har været kunde i over fem år.

”Det er rart for os, at vi løbende er i dialog med vores rådgivere. Det giver os gode forudsætninger for at løse potentielle udfordringer i opløbet. Samtidig er det også trygt, at de kommer ud på mine ejendomme frem for at det hele foregår over telefon. Det giver en tættere relation til min leverandør”, forklarer Olav Jacobsen.

OI-Landbrug

To ejendomme i Ulfborg og Grønbjerg

Kunde i mere end fem år

Produktionsbesætning

1.500 søer og 50.000 smågrise.