6. juni 2017

Vilofoss-gruppen styrker topledelsen

Bøje Kjær bliver ny adm. direktør for Vitfoss Danmark. Jacob Holm fortsætter som koncerndirektør i Vilofoss-gruppen.

 

Vilofoss-gruppen styrker ledelsen i det danske datterselskab Vitfoss markant, hvor Bøje Kjær udnævnes til adm. direktør i Vitfoss Danmark. Han afløser Jacob Holm der fremadrettet fokuserer fuldt ud på sin rolle som koncerndirektør for hele Vilofoss-gruppen.

Øget operationel og strategisk kraft

Bøje Kjær blev ansat i Vitfoss 1. april 2016, men har en lang karriere bag sig i DLG-koncernen, ligesom han har haft ledelsesstillinger i Velux Gruppen og CeramicSpeed.

I sin nye funktion vil han få hele ansvaret for Vitfoss Danmark, mens Jacob Holm i Vilofoss-gruppen nu får frigjort tid til i endnu højere grad at fokusere på den strategiske udvikling af gruppen. Samtidig udnævnes Bøje Kjær til vicekoncerndirektør i DLG-koncernen, hvor han indtræder i koncernstyregruppen. Koncernchef i DLG Kristian Hundebøll ser frem til effekterne af den styrkede ledelse:

”Med det nye ledelses-setup i Vitfoss og Vilofoss-gruppen styrker vi både den operationelle og strategiske kraft. Vitaminer & Mineraler er er et vigtigt strategisk område for DLG, og Vilofoss skal fortsat være en førende spiller på markedet i både ind- og udland. Jacob Holm og Bøje Kjær er de rette til at udvikle forretningsområdet yderligere,” siger Kristian Hundebøll.

Kerneforretningsområdet Vitaminer & Mineraler skal levere 25% af DLG-koncernens indtjeningsvækst frem mod 2021.