Virusinfektioner og effektive modforanstaltninger
10. november 2020

Virusinfektioner og effektive modforanstaltninger

Fremkomsten af nye varianter af smitsomme vira fører til virusbaserede epidemier. Manglen på effektive antivirale midler til behandling af de nye vira kombineret med hurtig smittespredning resulterer i store økonomiske tab for husdyrproducenter.

Nogle vira kan overføres til og forårsage sygdomme hos mennesker (zoonoser),  f.eks. fugleinfluenza og svineinfluenza. Andre vira overføres mellem arter, såsom HIV og senest COVID-19.

Det er derfor vigtigt at have et pålideligt bredspektret antimikrobielt middel, som kan implementeres i biosikkerhedssystemet – det vigtigste redskab til sygdomsforebyggelse.

Virus kan ikke formere sig og vokse uden for værtscellen, men kan ofte overleve længe i denne tilstand. Der er tre hovedtyper af virus. De har forskellige strukturer og er klassificeret efter, hvor vanskeligt kemiske desinfektionsmidler har ved at inaktivere dem.

Der er mange kemiske desinfektionsmidler, der kan inaktivere virus, men deres effektivitet afhænger af adskillige faktorer såsom koncentration, reaktionstid, temperatur og organisk belastning.

Men hvordan gør man?
Det er derfor en fordel at anvende det mineralbaserede tørdesinfektionsmiddel Stalosan F, som er produceret af Vilofoss. Produktet er specielt udviklet til brug, mens dyrene stadig er i stalden, og det bekæmper patogener effektivt i hele produktionsperioden. Stalosan F kan bruges kontinuerligt, fordi det ikke bliver deaktiveret af organiske materialer, og én applikation er effektiv i en hel uge. Dette blev påvist med stor sikkerhed i en undersøgelse af PRRSv fra University of Minnesota, hvor Stalosan F og glutaraldehydbaserede desinfektionsmidler blev brugt til at inaktivere virus på støvlesåler med og uden tilsmudsning af gødning. På en snavset støvle blev ydeevnen af glutaraldehyd reduceret markant, mens ydeevnen af Stalosan F ikke blev påvirket.

Gør en forskel i Kina
Stalosan F er effektiv mod en række vira, der påvirker forskellige dyrearter, herunder coronavirus, der forårsager PED- og TGE-sygdomme hos svin, enterovirus (kvæg) , parvovirus (hunde), fjerkrævirus, der forårsager fugleinfluenza, Infektiøs Bursal Sygdom (IBD), Newcastle Disease og mange flere. For nylig modtog vi en rapport fra Kina vedrørende en ASF-ramt svineproduktion, der med succes brugte Stalosan F som en del af desinfektionsprogrammet sammen med ulæsket kalk til eliminering af virus.

Samtidig er Stalosan F ugiftig for dyr og mennesker og kan derfor bruges kontinuerligt uden negative bivirkninger. Alle anprisninger om produktets effektivitet understøttes af laboratorietest eller feltforsøg.

Stalosan F udviser ikke selektivitet mod specifikke virustyper, hvilket gør produktet til et vigtigt værktøj til generel virusbekæmpelse. Ud over virus er Stalosan F i stand til at bekæmpe patogene bakterier og svampe, reducere resistente patogene stammer og give dyrene et sikkert miljø.
Det reducerer udgifterne til medicin med ca. 50%.
Stalosan F's bredspektrede, uspecifikke virkemåde gør det til et vigtigt værktøj for bedriftens biosikkerhed, hvilket beskytter miljøet og forebygger sygdomsudbrud og overførsel af patogener.

Erfaringer fra praksis viser en betydelig økonomisk effekt ved kontinuerlig brug af Stalosan F, hvilket reducerer dødelighed og sygelighed og dermed øger produktionsindtægterne.

Stalosan har i mere end 50 år sikret landmænd adgang til effektiv patogenbekæmpelse og stabile, gode resultater i husdyrproduktionen.

Af Plamen Nikolov DVM
Stalosan Technical Manager