X-Zelit forbedrer immunforsvaret
16. juni 2020

X-Zelit forbedrer immunforsvaret

I et nyt studie fra New Zealand – udgivet i Journal of Dairy Science – indgår X-Zelit i et forsøg på at påvise tilstedeværelsen af neutrofile gener i hypokalcæmiske og normokalcæmiske malkekvæg.

Forventningen var, at X-Zelit ville have en effekt på immunforsvaret, fordi X-Zelit øger kalciumniveauet før kælvning. Kalcium er en vigtig faktor, når immunforsvaret skal aktiveres. Derudover har hypokalcæmi tidligere vist sig at reducere aktiviteten af neutrofiler. 

Forsøget blev udført i New Zealand på græssende køer, der blev tildelt 500 g X-Zelit / ko / dag i majsensilage i en periode på mindst to uger før kælvning. Kontrolgruppen blev tildelt den samme slags foder, som ikke indeholdt X-Zelit. 

Sammenlignet med kontrolniveauet blev niveauet af plasmakalcium markant forbedret på dag 0, 1 og 4 efter kælvning (figur 1). 

Figur 1. Plasmakalcium og fosfor i tiden omkring til kælvning.

Ialt blev 21 gener testet. Sammenlignet med kontrolgruppen lå to af dem på et betydeligt lavere niveau i X-Zelit-gruppen; seks andre viste også en mindre reduktion (figur 2). 

Genekspressionen for immunforsvarets kalciumafhængige mediatorer, S100A8, S100A11 og S100A13, befandt sig på et lavere niveau hos de køer, der var blevet tildelt X-Zelit (figur 2). En opregulering af disse gener har været sat i forbindelse med en omfattende negativ energibalance, og er forbundet med børbetændelse. Derudover fører en opregulering til bakterievækst og dermed betændelse under visse omstændigheder. 

Værdien for CXCR1 var lavere i X-Zelit-gruppen. CXCR1 hos kvæg er blevet forbundet med forringet neutrofil ekspression og forøget modtagelighed for mastitis. CXCR4 er en afgørende regulator af neutrofil frigivelse af knoglemarv under gennemsnitlige forhold og stresspåvirkning og er også blevet forbundet ved neutrofil aldring. Den lavere ekspression af CXCR4 blandt køer, der fik tildelt X-Zelit, indikerer, at de neutrofile gener er “yngre”, og disse dyr kan have en mindre forekomst af betændelse før kælvning sammenlignet med kontrolgruppen. En anden indikation af mindre forekomst af betændelse er en nedregulering af de gener, som koder for proinflammatorisk cytokin interferon gamma (IFNG).

Figur 2. Genekspression af neutrofiler i overgangsperioden i kontrolgruppen (sorte firkanter) og X-Zelit-gruppen (grå trekanter). 

Det blev konkluderet, at X-Zelit nedregulerer immunforsvarets regulatorer i overgangsperioden, hvilket tyder på mindre betændelse blandt køer, der er blevet tildelt X-Zelit. 

Referencer:
Crookenden, M.A., Phyn, C.V.C., Turner, S.A., Loor, J.J., Smith, A.I., Lopreiato, V., Burke, C.R., Heiser, A., Roche, J.R., Feeding synthetic zeolite to transition dairy cows alters neutrophil gene expression. Journal of Dairy Science, 103:723-736, 2019

Per Theilgaard
Produktchef